Desenvolupem aplicacions estàndar i a mida

BS Medic

Software per a la gestió d'Histories Clíniques, Agenda i Captació d'Imàtges.

BS Reserves

Software per a la gestió d'ocupació hotelera.

D.M.R.

Software facilitador de maneig de la ventilació i administració de gasos a fluxos mínims en el procè d'anestèsia.

BS Gestió

Software de facturació.