En compliment de la nostra missió i objectius com a empresa de serveis, Blau Sistemas, S.L. estableix una política de qualitat orientada a satisfer els seus clients basant-nos en els principis d’;integritat, respecte, responsabilitat, honestedat, compromís, innovació, desenvolupament, seguretat i privacitat, tot cercant l’excel·lència.

  • Integritat, respecte i honestedat com a disciplina d’interacció amb els nostres clients.
  • Responsabilitat i compromís desenvolupant la nostra feina des del compliment de les normes de qualitat, amb pulcritud, diligència i entusiasme.
  • Innovació i desenvolupament dels nostres processos i mètodes de treball com a mitjà per millorar els nostres serveis i productes.
  • Seguretat i privacitat complint amb la legislació en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

Els objectius que ara ens proposem acomplir, són els següents:

  • Treballar i/o col·laborar amb empreses i professionals que garanteixin als nostres clients un resultat plenament satisfactori dels nostres i els seus serveis.
  • Impulsar de manera activa iniciatives profitoses amb col·lectius i agrupacions professionals.
  • Mantenir un sistema de formació continu de tots els membres de la nostra empresa que reverteixi ens els nostres clients per tal de diferenciar-nos de la competència.

La Direcció es compromet a treballar per l’assoliment dels continguts de la present declaració i dotar a tots els membres de l’organització de les eines adequades per aconseguir els objectius fixats.